Seminar 2014-2016

Vizuelizacija u nastavi matematike - osnovne tehnike

Satnica seminara 08.02.2015.

Kataloški broj programa 264, u trajanju od 8 sati

Seminar 2014-2016

Vizuelizacija u nastavi matematike - napredne tehnike

Kataloški broj programa 245, u trajanju od 8 sati

Održani seminari 2010-2014

Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara

Kataloški broj programa 290, u trajanju od 16 sati