Електротехнички факултет у Београду у школској 2013/14. организоваће програм стручног усавршавања

„Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара”

(математика, бр. 290, у трајању од 16 сати)

намењен професорима математика гимназија, средњих стручних школа, основних школа. Програм стручног усавршавања се реализује викендом у регионалним центрима за стручно усавршавање као и просторијама Електротехничког факултета у Београду.


Аутори програма

др Бранко Малешевић, ванр. проф. (координатор)
др Братислав Иричанин, доц.
др Ненад Цакић, ванр. проф.
мр Бојана Михаиловић, асист.

Катедра за примењену математику
http://matematika.etf.rs/
Електротехнички факултет, Београд
Булевар краља Александра 73

Програм сталног стручног усавршавања из математике

"Визуелно предстаљање неких математичких садржаја помоћу рачунара"

реализују чланови Катедре за примењену математику Електротехничког факултета у Београду:

У програму стручног усавршавања разматра се списак тема математике средњих и основних школа, и начини предавања како на класичан начин, тако и уз употребу савремених рачунарских алата у математици и интернета.

Већи број реализатора овог програма већ 12 година су учесници пројекта Припремна настава из математике за упис на техничке факултете који се реализује на Електротехничком факултету у Београду, али и широм Србије, и поседују богат радни материјал предвиђен за реализацију овог програма. Рачунарски елементи овог програма већ 8 година саставни су део Практикума из Рачунарских алата у математици који се држи на Електротехничком факултету у Београду.

Наше је дубоко уверење да ће овај програм стручног усавршавања омогућити професорима математике гимназија, средњих стручних и основних школа да на савремен и атрактиван мотивишући начин предају школско градиво математике и тиме омогуће ученицима да успешније и лакше прате математичке садржаје.У оквиру реализације предложеног програма стручног усавршавања предвиђена су пленарна предавања на којима би биле изложене одговарајуће теме математике за основну и средњу школу, сагледиве и помоћу савремених рачунарских алата у математици. После пленарних предавања планиране су радионице у којима би се професори обучили за коришћење програма ГеоГебра и других бесплатних алата ради разраде одређених тематских јединица Математике од петог до осмог разреда основне школе и математике од првог до четвртог разреда гимназије и средњих стручних школа.

У оквиру обуке за рад са програмом ГеоГебра били би изложени поступци формирања интернет странице. Наставницима и професорима били би презентована едукативна употреба неких интернет сајтова попут сајта WolframAlpha. Радионица за основно коришћење програма ГеоГебра намењена је слушаоцима који нису користили програм ГеоГебра или су га користили у мањом мери (на основу пажљиво изабраних тематских задатака, уз потпуно асистирање реализатора семинара, корак по корак, овладавање коришћењем програма ГеоГебра). За напредне учеснике програма или учеснике који су прошли основно коришћење програма ГеоГебра у радионици би се изложили елементи симболичке алгебре, напредни поступци формирања интернет странице са ГеоГебра аплетима уз коришћење JavaScript и HTML језика.

Планирана сатница:

Уводно предавање ће бити одржано у згради Електротехничког факултета у Београду у учионици 61, а након тога ће се предавања вршити у просторијама Рачунског центра Електротехничког факултета.

Субота 23.11.2013.

10:00 - 10:45   Математика помоћу рачунара
10:50 - 11:35   Wolfram|alpha сајт у настави математике
_____________________________________________________________________
       мала пауза
_____________________________________________________________________
11:45 - 13:00   Увод у ГеоГебру
_____________________________________________________________________
       пауза
_____________________________________________________________________
13:40 - 15:25   Аплети за рационалне и комплексне бројеве
       Аплети за рационалне и комплексне бројеве - корак по корак (радионица)
_____________________________________________________________________
       мала пауза
_____________________________________________________________________
15:30 - 17:00   Аплети за линеарне и квадратне функције
       Аплети за линеарне и квадратне функције - корак по корак (радионица)


Недеља 24.11.2013.

10:00 - 10:30   Видео лекције и ГеоГебра ресурси на интернету
10:30 - 11:30   Аплети за геометрију у основним и средњим школама
       Аплети за геометрију у основним и средњим школама -
       корак по корак (радионица)

_____________________________________________________________________
       мала пауза
_____________________________________________________________________
11:40 - 13:00   Аплети за тригонометријске функције
       Аплети за тригонометријске функције - корак по корак (радионица)
_____________________________________________________________________
       пауза
_____________________________________________________________________
13:40 - 15:10   CAS компјутер алгебра систем модуо ГеоГебре
_____________________________________________________________________
       мала пауза
_____________________________________________________________________
15:15 - 17:00   Формирање HTML странице уз употребу ГеоГебре
       Формирање HTML странице уз употребу ГеоГебре -
       корак по корак (радионица)


У школској 2013/14. семинари „Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара” одржаваће се у регионалним центрима почев од друге половине септембра месеца 2013. Моле се заинтересовани учесници да контактирају локални регионални центар за стучно усавршавање запослених у образовању.

Први термин семинара „Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара” на Електротехничком факултету у Београду је 23/24. новембар 2013. Моле се заинтересовани учесници да контактирају Бојана Бањца на 064/6356346, или путем маила: bojan.b.mail@gmail.com
Контакт:

дипл. инг. Бојан Бањац 064/6356346, маил: bojan.b.mail@gmail.com
др Бранко Малешевић 064/1252478, 011/3370090, маил: malesevic@etf.rs

vizuelizacija@etf.rs
Електротехнички факултет, Београд
Булевар краља Александра 73

Семинар ће се у случају заинтересованости професора одржати у Центрима за стручно усавршавање или у Регионалним центрима (http://www.mreza.edu.rs) према ценама и условима које одређују центри.

Цена програма који се одржава у рачунском центру Електротехничког факултета у Београду износи 5000 динара. У цену је урачунат ПДВ. У случају већег броја учесника из једне школе могуће се договорити око ниже цене.

После пријаве и добијеног предрачуна треба извршити уплату са следећим подацима:

Име и презиме, односно назив школе уплатиоца
Сврха уплате: Уплата за програм стручног усавршавања
„Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара” (програм 290, математика)
Прималац: Електротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, Београд.
Жиро рачун: 840-1438666-48
Позив на број: 11460
У току школске 2012/13. одржани су семинари:

15/16. 12. 2012. ЕТФ Београд
14/15. 01. 2013. ЦСУ Лесковац
23/24. 02. 2013. ОШ “Прва војвођанска бригадa” Нови Сад
13/14. 04. 2013. ЦСУ Крушевац
20/27. 04. 2013. РЦ Смедерево

Обавештења о одобравању програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину:

Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара
http://vizuelizacija.etf.rs/

Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искуства техничких факултета
"http://matedukacija.etf.rs/

Програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Програм је предложен у "Каталогу програма сталног стручног усавршавања":